ΙΕΡΑ ΟΔΟΣΟ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιερά Οδός», τον οποίον εκπροσωπούμε, συμπληρώνει ήδη απὸ της ιδρύσεώς του δεκαοχτώ (18) έτη συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας, αλλὰ και ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο. Μολονότι είναι γνωστές στους συνδημότες μας, σημειώνουμε όμως εδώ τις σημαντικώτερες μόνον από τις δραστηριότητές μας:

1. Κοινωνικές – Φιλανθρωπικές:

α΄. Από τις πραγματοποιούμενες στην αίθουσα του Συλλόγου δύο φορές κάθε χρόνο αιμοδοσίες, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», αλλά και από την συνεχή προσέλευση των μελών μας εκεί, για την προσφορά αίματος και αιματοπεταλίων, ετησίως συγκεντρώνονται περισσότερες από διακόσιες (200) φιάλες αίματος, ποσό το οποίο, όπως γνωρίζετε, κανένας ή ελάχιστοι ίσως «φορείς» προσφέρουν πανελληνίως.

β΄. Βοηθούμε συνεχώς, ουσιαστικώς, και όχι συμβολικώς, το συσσίτιο των φτωχών της ενορίας του Εσταυρωμένου.

γ΄. Ενισχύουμε κατά τον ίδιο τρόπο επίσης την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο Kolwezi της επαρχίας Κατάνγκα του Ν. Κονγκό , δηλαδή την «άλλη Ελλάδα» που δεν «μας πληγώνει».

2. Πολιτιστικές:

α΄. Ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργώς σε στενή και εγκάρδια συνεργασία με το 3ο Λύκειο, αλλά και με οποιοδήποτε σχολείο το ζητήσει, στην συνεχή προσπάθεια της τοπικής Πατριδογνωσίας με την ενεργό ανάμειξη στις δραστηριότητες αυτές των παιδιών του Δήμου.

β΄. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κατά καιρούς διοργανώσει εκθέσεις ζωγραφικής και κεραμικής, έχει εκδώσει συλλεκτικά ημερολόγια πού αφορούν την ιστορία της περιοχής και έχει μέσω του Τύπου αναδείξει θέματα, όπως η φρικτή κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται το μοναδικό στην περιοχή μας βυζαντινό μνημείο, ο ναός του Αγίου Ιωάννου των Μπενιζέλων.

γ΄. Οργανώνει ομιλίες ειδικών με ποικίλα κοινωνικού ενδιαφέροντος θέματα.

δ΄. Βραβεύει αξιόλογες προσωπικότητες της περιοχής και τα παιδιά των μελών του Συλλόγου που εισάγονται στα ΑΕΙ.

Δεν θα αναφερθούμε σε συχνές άλλες εκδηλώσεις, όπως εορτές, εκδρομές κλπ.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος, σύμφωνα με ρητή απαίτηση του καταστατικού του αποφεύγει επιμελώς την ανάμειξη σε γενικές ή εντόπιες πολιτικές – κομματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα διέλυαν προφανώς την ενότητά του και θα απομάκρυναν πολλά από τα μέλη του, τα οποία δεν θέλουν να συμμετέχουν, έστω και όχι ενεργώς, σε παρόμοιες διαδικασίες. Βεβαίως, όπως είναι γνωστόν, και ήδη συμβαίνει, δεν αποκλείουμε κανένα συμπολίτη μας, ο οποίος σέβεται απολύτως εντός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου την βασική αυτή αρχή.

Παρά την σημαντική του προσφορά, και ίσως, ή ακριβώς, λόγω της τελευταίας απαιτήσεώς του, ο Σύλλογός μας έχει ουσιαστικώς αποκλεισθεί από οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση και πορεύεται στηριζόμενος οικονομικώς στις προσφορές των μελών του. Ιδιαιτέρως όμως επιβαρύνουν την λειτουργία μας οι δαπάνες του ενοικίου, των κοινοχρήστων και των άλλων αναγκών συντηρήσεως του 120 τετρ. μέτρων εντευκτηρίου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 53. Τα πάγια αυτά έξοδα που ανέρχονται περίπου στο ποσό των 8000 ευρώ, δεν αποτελούν μόνον τροχοπέδη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, αλλά συγχρόνως αποθαρρύνουν την πραγματοποίηση της επιθυμίας να παραδώσουμε σταδιακώς την Διοίκηση του Συλλόγου σε νεώτερους ανθρώπους, οι οποίοι δεν διαθέτουν βέβαια, και μάλιστα στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, τις απαιτούμενες οικονομικές δυνατότητες.

Κατόπιν αυτών είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε σε παλαιότερες γραπτές και προφορικές αιτήσεις μας που αφορούσαν την στέγασή του Συλλόγου σε χώρο προσφερόμενο δωρεάν από τον Δήμο. Τούτο έχει συμβεί κατά το παρελθόν με άλλους συλλόγους εδώ και συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Νομίζουμε ακόμη ότι δεν είναι μόνον υποχρέωση, αλλά και προς το συμφέρον της Δημοτικής Αρχής, η εξασφάλιση στέγης σε ζωντανά και δραστήρια τοπικά, μή κερδοσκοπικά σωματεία, τα οποία βοηθούν το έργο της, και όχι βέβαια σε διαχειριζόμενα μόνον άχρηστες, για το κοινωνικό σύνολο, σφραγίδες.

Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε ότι στο Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» και επί της οδού Θηβών ευρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο κατασκευής των αρκετές αίθουσες, είτε ισόγειες είτε στο αμέσως ανώτερο επίπεδο, παρακαλοῦμε να μας παραχωρηθεί μία από τις αίθουσες αυτές. Επειδή όμως υποθέτουμε ότι, ενδεχομένως, ο Δήμος σχεδιάζει να εκμεταλλευθεί οικονομικώς τους ισόγειους χώρους ή θέτει άλλες προτεραιότητες, όχι πολιτιστικής χροιάς, και εφ’ όσον βέβαια συμβαίνει αυτό, παρακαλοῦμε να μας παραχωρηθεί η τελευταία επί της Θηβών πρός την οδό Θεσσαλονίκης αίθουσα του ημιωρόφου. Η αίθουσα αυτή, 140 τετρ. μέτρων περίπου, η οποία δεν νομίζουμε ότι προσφέρεται για επωφελέστερη χρήση, μόλις επαρκεί για να στεγάσει τις βιβλιοθήκες, το πιάνο και τα λοιπά έπιπλα του Συλλόγου και να φιλοξενεί τις συχνές εκδηλώσεις του.

Επειδή νομίζουμε ότι η αποδοχή του αιτήματός μας θεμελιώνεται επί της κοινής λογικής και του καλώς νοουμένου συμφέροντος του Δήμου, παρακαλούμε θερμώς να εισηγηθείτε ευμενώς επ’ αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας ενημερώσετε σχετικώς. Θα είμαστε ευγνώμονες, αν και οι συμπολίτες μας δημοτικοί σύμβουλοι, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν μας ενημέρωναν επί των προθέσεών τους.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

Η επιστολή αυτή κατετέθη και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αιγάλεω και έλαβε αριθμό 28176/1-6-2010. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αξιωθεί απαντήσεως!