Υγεία

Το αγαθό της υγείας σε συνάρτηση με τον ορισμό της, τον ολοκληρωμένο ορισμό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σχέση αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, μια συμβιωτική σχέση συμπάθειας με την βιοποικιλότητα και την ζωή σε κάθε της μορφή, όπως και ένα πνευματικό προσανατολισμό, είναι ένα κεφαλαιώδες ένα κεντρικό θέμα μετασχηματισμού όλου του πολιτισμού. Είναι ένα βασικό κριτήριο για το πρότυπο ζωής και είναι συνυφασμένο και με την επιστήμη και με τις κοινωνικές παροχές στον άνθρωπο.

Το θέμα της υγείας είναι κεντρικό θέμα για τους θεσμούς, για το δίκαιο, για την κατανάλωση, τα πρότυπα παραγωγής και για την σχέση μας με το περιβάλλον. Είναι λοιπόν συνολικό ζήτημα αλλαγών. Όσο παράγεται πληροφόρηση για την υγεία, όσο αντιμετωπίζουν κρίση τα πρότυπα ζωής ως προς την υγεία με τον εσφαλμένο προσανατολισμό τους, όσο η υγεία συνδέεται με την υψηλότερη ποιότητα ζωής, όσο συνδέεται με την καλύτερη διάθεση, την διάθεση της προσφοράς και της ψυχολογικής επικοινωνίας και απελευθέρωσης, όσο λοιπόν η υγεία είναι σημείο και κριτήριο για την καθημερινότητα μας τόσο περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα τυγχάνει και της προσοχής των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής όπως και της οικονομίας. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που μετασχηματίζει όλους του τομείς.

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής, όπου η ποιότητα ζωής νοείται σαν πεδίο αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου που όλο και πιο πολύ μετατοπίζεται ή μπορεί και πρέπει να μετατοπιστεί απ’ τον καταναλωτισμό και την υπερβολική κατανάλωση στην ποιότητα, την ορθή χρήση και στον πνευματικό προσανατολισμό. Το πεδίο αυτοπραγμάτωσης έτσι γίνεται ως αληθινή ποιότητα ζωής.